Fokus audit management cizích částic

Cizí částice znamenají vysoké nebezpečí pro bezpečnost potravin, která je často podhodnocována. Na jednu stranu je nutné vyhnout se kontaminaci doručovaných surových materiálů nebo využití adekvátních metod pro jejich určení, aby mohla kontaminace být snížena či zcela vyloučena. Na straně druhé, nečistoty způsobení cizími částicemi musí být vyloučeny v průběhu výrobního procesu a kontrolovány pomocí preventivních akcí pro zajištění bezpečnosti produktů.

Tento Fokus audit je zaměřen na posouzení souladu s požadavky četných standardů bezpečnosti potravin zaměřených na efektivní řízení cizích částic. Potencionální zdroje cizích čístic musí být identifikovány v průběhu zkoumání rizik v souvislosti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Dalšími prioritami je managment stížností, proces zpětvzetí, plánování pro mimořádné a nepředvídatelných událostí.

Pro více informací a vypracování nabídky Fokus audit cizích částic nám napište.