Fokus Audit IPM

IPM znamená Integrovaný Monitoring Škůdců (Integrated Pest Monitoring). Úspěšná kontrola škůdců je důležitá pro soulad s odpovídajícími stavebními a organizačními požadavky, vytvoření efektivního intervalů kontroly a jejich adekvátní využívání.

V posledních několika letech se zvýšilo množství a rozšíření škůdců, kteří byli do teď neznámí – z důvodu klimatických změn a globalizaci trhu se zbožím. Proto roste význam kontroly a prevence výskytu škůdců.

Tento fokus audit slouží pro získání informace, zda jsou splněny požadavky četných standardů bezpečnosti potravin souvisejících se škůdci a jestli je zajištěn efektivní managementu skladů a zda společnost přijala dostatečné množství opatření, aby mohla čelit nebezpečím plynoucích z výskytu drobných škůdců.

Pro více informací a vypracování nabídky Fokus audit IPM nám napište.