FOKUS Audit BEST Check

- Čelíte rozhodnutí, zda zavést zlepšovací metody nebo filosofie z nástrojů Lean nebo Six Sigma či jejich kombinace?

- Chcete vědět, jak má vypadat proces a/nebo vzdělávací program šitý vám na míru?

- Nebo jste zavedli metody jako je Lean nebo Six Sigma a chcete získat hodnocení nezávislého odborníka, abyste věděli, kde jsou slabé stránky a příležitosti ke zlepšení a optimalizaci plánu?

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- zhodnocení a analýza potenciálů pro zlepšení

- návrhy pro využitelné doplňky a rozšíření

- návrhy na možné cesty implementace (např.: projekty nebo obsah vzdělávání na míru)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Produktoví manažeři, manažeři kvality nebo její reprezentanti, osoby zodpovědné za Lean/Six Sigma.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- způsoby uvažování: firemní kultura jako základ

- leadership: vize/cíle, harmonogramy, organizační struktura, indikátory

- místa potencionálních organizačních procesů

- realizace v každodenní praxi: 5S, PDCA (Plan-Do-Check-Act), setkání vedení, Kanban, myšlenkové mapy, týmová setkání, …

- projekty/CIP (Continual Improvement Process): metody, nástroje, délka, úroveň průniku, změny managementu, …

- kompetence: dovednosti, vzdělání, coaching, …

- výsledky: interní a externí výsledky, trvalá udržitelnost, nadbytečnost, …

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.