Firemní politika

Profesionální partner obsahující tematické okruhy řízení kvality

Quality Austria představuje nezávislou, mezinárodně etablovanou, rakouskou organizaci ke všem otázkám týkajících se témat řízení kvality, kvality výrobků, integrovaných systémů řízení, modelů excelence a dalších.

Od konkurence se odlišujeme kvalitou a výkony obsaženými v rozsáhlém portfoliu našich služeb.

Služby přizpůsobujeme požadavkům trhu v daném regionu resp. odvětví. Profesionální poskytování služeb a důvěryhodnost mají nejvyšší prioritu.

Partnerská platforma pro zákazníky

Quality Austria působí pro významné mezinárodní organizace resp. sítě jako partner. Týká se to všech všech oblastí služeb společnosti. V celosvětově působících sítích probíhá spolupráce, výměna zkušeností a vytváření standardů. Pro zákazníky je tak zaručeno aktuální a progresivní poskytování služeb a informací, včetně jejich celosvětového uznání. Dlouhodobé vztahy s partnerskými organizacemi považujeme za zásadní faktor úspěchu.

Osobnosti se zkušenostmi a znalostmi jsou zárukou kvality a přidané hodnoty

Quality Austria získává pro poskytování služeb ve všech oborech činnosti zkušené, kompetentní a zákaznicky orientované osobnosti, které pracují velmi angažovaně a přispívají k dalšímu rozvoji stávajících odborných znalostí. V rámci Quality Austria probíhá systematické vzdělávání a výměna zkušeností s cílem neustálého rozvoje služeb.

Další rozvoj s pohledem do budoucnosti

Společnost Quality Austria disponuje v rámci své sítě rozsáhlými znalostmi a metodikou téměř ze všech odvětví hospodářství. Na základě této skutečnosti ovlivňuje trendy, interpretuje novinky a v příslušných grémiích i na mezinárodní úrovni spoluvytváří budoucí požadavky. Vědomě přijímá s tím spojenou společenskou a ekonomickou odpovědnost.

Nezávislost a stabilita

Společnost Quality Austria je ekonomicky a politicky nezávislá.