Finanční přínos hodnocení a certifikací

thumb

Standardy, certifikace, inspekce a akreditace (společně nazývané též „Infrastruktura kvality“) pomáhají organizacím všech velikostí a oborů redukovat náklady, snižovat dopady na životní prostředí, zlepšovat kvalitu, získávat nové obchodní příležitosti i konkurenční výhody.

 

K představení přínosů infrastruktury kvality a služeb, které organizace nabízejí, obsahuje tato stránka případové studie, výzkumné práce a další podpůrný materiál, jež společně potvrzuje obchodní přínosy pro standardy a akreditace. Uveřejněné příklady uvádějí konkrétní finanční údaje, které potvrzují úsporu nákladů nejen díky efektivnímu nakládání se zdroji či zkrácení času nutného k projednávání, např. při vstupu na nové trhy, a časovým úsporám díky uznání společnosti ze stran zajišťovatelů, orgánů veřejné moci či zadavatelů.

Stránka business-benefits.org byla vytvořena organizacemi činnými v oblasti infrastruktury kvality včetně mezinárodních organizací pro standardizaci či akreditace a certifikačních a hodnotících organizací.

 

Využijte synergií – integrovaný systém řízení

Společnosti stále častěji sází na implementaci systému řízení. Přičemž efektivní systém řízení dokáže velmi dobře spojit do jedné struktury dva či dokonce více standardů, například z oblasti kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Některé normy mají podobnou struktur, díky níž se dají velmi dobře a bez zbytečných nákladů integrovat do již zavedeného systému řízení. Značně komplexnější je situace u nenormovaných systémů řízení či modelů, u nichž v tuto chvíli není k dispozici mezinárodní norma, která by vybudování integrovaného systému řízení podporovala. Využití synergií samostatného systému managementu umožňuje efektivní a strukturované jednání a řízení. Integrace představuje mnoho výhod: jasné a odsouhlasené odpovědnosti a rozdělení úkolů, lepší přehled o celém systému organizace a z toho plynoucí optimalizace nákladů. Efekt synergie se pozitivně a dlouhodobě projevuje v otázkách úspory času, nákladů a zdrojů organizace.

 

Závěr

Přínos jednoho nebo více systému řízení je enormní a rozhodně se vyplatí. Systém managementu funguje propojeně, díky čemuž vytváří jasnou strukturu a transparentnost. Rovněž jsou díky němu odkryty nevyužité potenciály, které mohou být zhodnoceny. V neposlední řadě dochází díky implementaci a nastavení systému řízení k nárůstu kvality.

 

Připraveni na systém řízení?

Chcete-li využít výhody profesionálního a uznávaného systému řízení, rádi Vás při jeho zavádění podpoříme. Audity qualityaustria jsou vždy zaměřeny na přidanou hodnotu pro klienta a praktičnost.

 

Spojte se s námi pomocí emailu nebo poptávkového formuláře!