Excelence

»Detail

Každá společnost má svoji vlastní formu kvality společnosti. Pro společnosti, honosící se vysokým stupněm korporátní kvality je síle efektivitou a vnitřní život ukazuje to, že korporace je zdravá, má energii a může se vypořádávat s novými výzvami.

Charakteristikami kvality společnosti jsou například spokojenost zákazníků, loajalita zaměstnanců, vysoká úroveň inovace a odbornosti – včetně partnerů či dodavatelů.

Všechny zúčastněné strany jsou změřeny vyrovnaným způsobem – toto ovlivňuje majitele, zaměstnance, zákazníky, partnery, dodavatele a společnost. Pro managery se zde jedná o stálé a spojité zlepšování kvality společnosti. Návod je zde jednoduchý: Žádné velké skoky, ale každý den podniknout kroky k malému zlepšení.

 

 Kvalita společnosti se zabývá významem slova „podstata“ společnosti ve smyslu celé společnosti, současným stavem jak v termínech struktury, tak aktivit, zároveň také přístupem, hodnotami a chováním a v neposlední řadě skutečně dosaženými výsledky. Vysoká kvalita společnosti znamená obsáhlou, dlouhodobou strategii, která splňuje požadavky všech zúčastněných stran ve vyvážené formě.

Udržitelná kvalita společnosti začíná v jakékoliv organizaci, která má nepředpojaté hodnocení své současné situace. V rámci sebehodnocení či externího potvrzení jsou kladeny otázky na stav, síly a možná vylepšení. Tyto výsledky vytvoří obraz stavu, z kterého jsou odvozeny důležitá opatření, beroucí v potaz rozpoznaný potenciál, který obvykle zahrnuje několik priorit a efektivně zavede tato opatření v rámci dlouhodobého plánování.

Excelence (V smyslu nového EFQM Excellence Model 2013) je definovaná jako maximální možný stupeň kvality společnosti v rámci organizace. EFQM Excellence Model 2013, který prošel revizí za aktivní účasti Quality Austria, kombinuje základní myšlenky excelence s nastavenými požadavky a RADAR Logic v nejvyšší možné míře. Quality Austria jako partnerská organizace nabízí ohodnocení (např. Validace pro předložení excelence, Určení pro uznání excelence) a školení po celé Evropě.  

Kvalita společnosti (EFQM)

Každá společnost má svoji vlastní formu kvality společnosti. 

»Detail

EFQM Excellence Modell

EFQM Excellence Model je volný, nepředepsaný rámec, založený na devíti kritériích pro ohodnocení všech příslušných částí společnosti s ohledem na výkon, zákazníky, zaměstnance, společnost a výrobu. Zpráva je vypracována nezávislými posudkáři.

                                                         

 

EFQM Excellence Model

·         Podporuje stálé vylepšování

·         Zobrazuje postup organizace na cestě k Excellence

·         Pomáhá pochopit mezery

·         Pomáhá s řešení (Katalog postupů, feedback)

 

Kritéria

Model je založen na devíti kritériích, kde Výsledky a Nástroje a prostředky jsou základními pilíři modelu. Kritérium Výsledky zobrauje výsledky, kterých společnost skutečně dosáhne. Výsledky jsou vyhodnoceny v souvislosti se zaměstnanci, zákazníky, společnostmi a klíčovými ukazateli výkonu.

Kritérium Nástroje a prostředky ukazuje to, jak si společnost vede v oblastech vedení, firemního postupu a strategie, vztahu k zaměstnancům, partnerům a zdrojům.

Inovace, kreativita a školení uzavírá cyklus neustálého a souvislého vývoje společnosti.

Cíle

Excellence Model je nástroj pro zpracování silných bodů společnosti a potencionálních zlepšení za účelem dalšího celkového rozvoje společnosti. Excellence Model také zabraňuje nechtěným investicím na optimalizaci podsekcí, které zcela nenaplňují vizi a strategii společnosti.     

EFQM Excellence Model

 
EFQM Excellence Model je volný, nepředepsaný rámec, založený na devíti kritériích pro ohodnocení 

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

Školení a personální certifikace

Kurzy

Online kurz qualityaustria Expert hodnocení podnikání (Excellence)

Refreshing

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.