Evropská směrnice o lanových drahách pro dopravu osob

Evropská směrnice si klade za cíl zlepšit bezpečnost zákazníků a jejich zaměstnanců v souvislosti s lanovými zařízeními pro přepravu osob. Zajišťuje tak stejný základ pro bezpečnostní požadavky kladené na lanová zařízení ve všech členských státech Evropské unie. Z tohoto důvodu jsou definované jednotné testovací metody pro bezpečnostní komponenty a jednotlivé systémy lanových zařízení.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- zvýšení podílu na trhu

- zvýšení konkurenceschopnosti

- zvýšení zákaznické spokojenosti

- prokázání souladu se směrnicí EU

- vytvoření pozitivní image v očích veřejnosti a veřejnoprávních autorit

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Směrnice chce vytvořit bezpečností standard pro uživatele všech lanových zařízení v zemích EU pro zajištění jednotné úrovně.

POkud bezpečnostní komponenty a jednotlivé systémy splňující kritéria směrnice obdrží označení CE. Součástky označené CE mohou být zakoupeny za stejných podmínek ve všech členských státech.

V současnosti jsou speciální evropské specifikace rozpracovávány jakožto harmonizovaný evropský standard (EN), který má nahradit národní bezpečností úpravy. Změny primárně odkazují na pravidla pro jmenování Managera Provozu a jeho/jejích zástupců a uznání jejich jmenování. Tato pravidla budou doplněna dodatečnými informacemi týkajícími se kvalifikace a možných výjimek.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.