Erasmus pro podnikatele

thumb

V rámci mezinárodní spolupráce a zapojení do vzdělávacích i projektových aktivit podporujeme program EU pro mladé podnikatele Projekt YEIM Young Entrepreneurs in Motion. Tento program je v České republice organizován a zprostředkováván společností Bohemia EU Planners s.r.o.

Je pro nás důležitá vzájemná podpora zajímavých aktivit a důležité myšlení win-win stejně jako pro společnost Bohemia EU Planners. Proto v rámci vzájemné podpory prezentujeme projekt EUErasmus pro začínající podnikatele“.

Pro koho je tento program a jakých aktivit se týká? Jedná se o podnikatelskou obdobu známého studijního programu Erasmus, avšak zaměřeného na začínající podnikatele. Věková hranice není v tomto programu stanovena, jde o program podpory konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů.

Pokud věk nehraje roli, jaké jsou podmínky pro uchazeče v rámci tohoto programu? Zájemci musí splňovat následující kritéria:

  • - minimálně dosažené středoškolské vzdělání s maturitou či střední odborné vzdělání se závěrečnou zkouškou
  • - zdokladovány základní konverzační znalosti angličtiny (A2-B1) nebo dle země hostitelského podnikatele
  • - základní orientaci v základech podnikání a
  • - schopnost sestavit Podnikatelský plán (Co, Proč, Jak, Kdy, Pro koho a Za kolik?).

Jak celý program procesně funguje? Pro Českou republiku je zprostředkovatelskou společností Bohemia EU Planners, která je členem nadnárodního konsorcia vedeného Španělskem. Peníze jsou v rámci unijního programu poskytovány přímými finančními prostředky z Bruselu. Podpora se soutěží pomocí online přihlášek podle výzev uveřejněných na stránkách Evropské Komise.  Po schválení vybraného podnikatelského plánu a výjezdu, jsou náklady (cesta, ubytování a strava) hrazeny na základě Finančního souhlasu finančními prostředky z Evropské unie. Výjezdy pro podnikatele jsou v rozmezí 1–3 měsíce, v rámci, kterých úspěšný uchazeč pobývá u hostujícího podnikatele v zahraničí a prohlubuje si své zkušenosti.

Zajímá vás možnost výjezdu pro začínající podnikatele? Jaké jsou preferované skupiny podporovaných podnikatelů a další otázky týkající se výjezdu? Podívejte se pro více informací na stránky společnosti Bohemia EU Planners s.r.o., více se dozvíte také na stránkách programu Erasmus pro podnikatele nebo kontaktujte přímo paní Raymovou (raymova@bohemiaeuplanners.eu).