EN 15085

Certifikace společností svářejících železniční vozy a součástky podle EN 15085-2

Železniční vozy a jejich bezpečnost a minimalizace rizik spojených s jejich užíváním jsou v centru veřejného zájmu. Proto musí společnosti, které vyrábějí, sváří, navrhují, montují a/nebo pracují s železničními vozy být držiteli certifikátu.

Díky udělené akreditaci je společnost Quality Austria oprávněna vydávat certifikáty a/nebo atestace prokazující soulad s EN 15085-2 pro všechny úrovně certifikace CL1, CL2, CL3 a CL4.

Tento standard je založen na ISO 3834 – kvalitativní požadavky na sváření kovových materiálů – a kvalitativní požadavky, návrhy a rozvoj specifikací, výrobní požadavky, kontroly, testování a požadavky na dokumentaci a/nebo evidenci specifickou pro železnice.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.