eccoss22

Mezinárodní pečeť kvality eccos²²® se vyvíjí na základě kombinací mezinárodních standardů a předpisů ISO 26000, ISO 14001, ONR 192500 („ONR“ – Pravidlo Rakouského institutu pro sandardizaci), SA 8000®(Společenská odpovědnost), SR 10 (Společenské odpovědnost), GRI 4 (Global Reportiing Initiative), AA 1000 (AccountAbility), OECD směrnice pro nadnárodní organizace, OSN Global Comapt a EFQM Excellence Model. To znamená, že byl vytvořen mezinárodně uznávaný nástroj pro hodnocení enviromentální a společenské odpovědnost organizací, bez ohledu na obor podnikaní a velikost organizace.

eccos²²® nabízí pečeť kvality založenou na mezinárodních standardech a předpisech v souvislosti s evidenci trvale udržitelné ekonomiky a hodnocení připravenosti na inovace a budoucích třetích stran. Cílem je na jedné straně vytvoření hodnocení pozice organizace podle trvale udržitelného business konceptu CSR. Na druhou stranu je klíčovým faktorem produktivity a efektivity ve věku průmyslu 4.0 schopnost společného fungování systémů a aplikací.

Současný vývoj může být vnímám následovně:

- Změny mezinárodních pořizovacích směrnice a nařízení pro mezinárodní potřeby a citace; tyto směrnice a nařízení vyžadují podporu životního prostředí a přidaných hodnot společnosti

- Nová pravidla pro finanční a investiční sektory (např. rovné principy pro hodnocení úvěrů)

- Mezinárodní B2B a kvality hodnocení, které je zaměřeno na podpoře životního prostředí a společenských kategorií, efektivity a měřitelnosti

- Nové povinnosti pro podávání zpráv ve smyslu společenských a enviromentálních témat (BGBL 20/2017 NaDiVeG)

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

- Optimalizace „organizace učení“ pro zajištění společenské inovace, flexibility a energetické efektivity; motto „neustálý růst z konzumace zdrojů“

- Zvýšení zaměstnaneckého smyslu pro odpovědnost a autonomii/připravenost pro provedení a závazek díky zahrnutí do procesů souvisejících započtených nákladů a konkurenční výhoda díky zaměstnání a hodnocení organizace s ohledem na kvalitu

- Práce na specifických prodejních atributech organizace s ohledem na environmentální a společenské aspekty

eccos²²® certifikuje

- … soulad a v konečném výsledku také orientaci managementu společnosti na mezinárodní zásady, směrnice a normy celosvětově aplikovatelného standardu ISO 26000 pro společenskou odpovědnost organizací

- …kontinuální zlepšování klíčových strategií, procesů a komunikace se zainteresovanými stranami v kombinaci s trvale udržitelným konceptem organizace

- … úroveň vyspělosti výkonnosti systému a přidané hodnoty systému s ohledem na mezinárodní environmentální a společenský standard

Výsledem je, že organizace získá mezinárodní pečeť kvality eccos²²®. Excellence v trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti a dále certifikát qualityaustria eccos²²®. Organizace může také očekávat profesionální zpětnou vazbu našich expertů s ohledem na rozsah, ve kterém jsou splněny kvalitativní standardy v souvislosti s celkovou budoucí trvalou udržitelností.

 

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

eccos²²® je především pro společnosti, které chtějí komunikovat dobře cílený, průkaznější a důvěryhodnější strategii s ohledem na témata trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti vůči zainteresovaným stranám (zákazníci, dodavatelé, poskytovatelé úvěrů, mezinárodní partneři a nestátní organizace). Vítězové Austrian Excellence Award a společnosti, které již pracují na cestách k profesionalizaci výkonu jejich systémů mohou v rámci hodnocení získat stupeň vývoje díky udělaným bodům. Po hodnocení, mezinárodní výbor CSR diskuzního fóra (komise), který je složen z představitelů vědy a investorů, rozhodne na základě zachování pečeti kvality a vyspělosti organizace s ohledem na hospodaření a společenskou odpovědnost.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

eccos²²® má některé prvky společné s dalšími systémy řízení působícími podpůrně: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000®, SR 10, ISO 26000, ONR 192500.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

CSR diskuzní fórum je neziskovou organizací akreditovanou USA. Organizace chápe sama sebe jako nezávislou a nedominační a působící na mezinárodní úrovni. Organizace se vnímá jako vedoucí síla pro nový způsob podnikání, ovlivňuje a přispívá k užitečným sociálním změnám. Asociace si dává za cíl podporovat témata trvale udržitelné ekonomiky a společenské odpovědnosti a sbližování vědy a praxe. Asociace vnímá sama sebe jako centrum trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.