CAF (Common Assessment Framework)

CAF je akronymem Common Assessment Framework. CAF je evropským hodnotícím systémem pro kvalitu založeném na mottu „Zlepšování společnosti na základě sebehodnocení“ a opírá o Excellence Model EFQM. Jakožto obsáhlý management kvality zahrnuje CAFtaké příležitosti (potenciály) a kvalitativní výsledky (kritéria na výsledky).

CAF zohledňuje také zainteresované strany a společenské zájmy (životní prostředí, sociální aspekty). CAF je řídící koncept, tedy nejsou stanoveny žádné předlohy, jak a pomocí jakých nástrojů má být výsledků dosaženo. Tím dochází k absenci nejnutnějších systémových opatření pro zajištění trvale udržitelného úspěchu společnosti. CAF ale může být velmi dobře kombinovaný s dalšími koncepty.

Sebehodnocení podle CAF je dobrým prostředkem v rámci přípravy na certifikaci podle ISO 9001. Quality Austria je pro subjekty veřejné správy v rámci příprav a hodnocení zkušeným a kompetentním partnerem v otázkách informací, školení, analýz a hodnocení.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.