Co potřebuje svět právě teď: 4 tipy pro odpovědnost, udržitelnost a bezpečnost

thumb

Zvládání krizí – jak na to!

V této nelehké době si často klademe zásadní otázky: Co mohou podniky udělat, aby zamezily hospodářským krizím? Jak mohou organizace krize zvládat? Jak se nám daří přechod na trvale udržitelný život a hospodářství? Jakou roli hrají podnikatelské hodnoty a vedení pro zvládání krizí a jaký přínos může mít integrovaný systém řízení?

Mnoho organizací muselo v posledních měsících čelit těžkým zkouškám – od výpadků v obratu až po nucené pauzy ve výrobě či poskytování služeb. Právě v těchto krizových situacích děláme rychlá rozhodnutí, přičemž zapomínáme na to podstatné. I v nečekaných chvílích je důležité zůstat pevně nohama na zemi a reagovat flexibilně. Studie Kvalita 2030 ukázala, že vedle flexibility má velký význam dlouhodobý a konzistentní smysl podnikání a jeho jasný účel, a to v dobách dobrých i špatných.

Klíčovým tématem všech norem, které se věnují systému řízení, je prevence spolu s přístupem založeným na hodnocení a práci s riziky. S klasickými nástroji manažerských systémů (jako je např. Plan-Do-Check-Act cyklus, proces trvalého zlepšování, analýza kontextu atd.) může být efektivně vybudován systém včasné identifikace problémových míst.

Firemní kultura každé organizace se promítá do jejích hodnot nejen v komunikaci a ve vedení, ale také do zvládání nových situací. Pozadí organizace (Z čeho vycházíme?), současné hodnoty (Kde jsme?) a budoucí směřování (Kam směřujeme?) musí být nahlíženy společně. Obzvláště v obdobích krize roste význam zkušeností: Čím déle působí organizace na trhu, tím větší je její šance na zvládnutí současné či jiné budoucí krize. Především jde o možnosti ponaučit se a vytvořit pro sebe modelový případ (Base Case) pro následující krize.

 

1. Jasná pravidla hry

Nejen šéf, ale také spolupracovníci, kteří vědí, jak se při krizi chovat, umí lépe a správně reagovat, aby dosáhly žádoucích výsledků. Přičemž významnou roli hrají manažeři jakožto vzory pro ostatní. 

Je důležité přeměnit nejistotu v důvěru a solidaritu, komunikovat jasné cíle, nastavit transparentní procesy a předávat dále optimistický pohled na věc. Téma vedení (leadership) tvoří samostatnou kapitolu v mezinárodních normách, např. ISO 9001, ISO 14001 nebo ISO 45001. Vedení má za úkol krize nejen úspěšně zvládnout, ale také na ně umět systematicky a proaktivně reagovat a využít příležitosti, které nabízejí.

Systémy řízení s jasně definovanými postupy, odpovědnostmi a rámcovými podmínkami podporují organizace v dosahování jejich cílů, aniž by zvyšovaly náklady a zároveň udržely dopady možné krize na co nejnižší úrovni. Vhodným modelem je například metoda „Plan-Do-Check-Act“. Podstatné přitom je plánování, správné provádění a kontrola obchodních modelů i procesů. Klíčem k úspěchu je správná komunikace směrem ke klientům i zaměstnancům. Plus čím konkrétněji jsou určené procesy, tím větší panuje jistota u všech zúčastnění při jejich činnosti.

 

2. Vědět, jak!

Významnou roli hraje dlouhodobý rozvoj kompetencí všech pracovníků a orientace na praxi a využití. Cílem je, mimo jiného, jasné předávání informací směrem z organizace. Jak fungují systémy řízení a jaké aspekty je nutné integrovat v rámci strategického plánování a rozhodování, se mohou vedoucí a odpovědné osoby dovědět ve speciálních kurzech, případně nabyté dovednosti doložit certifikací osob.

 

3. Správné věci správně.

Priority podniků se během korona-krize změnily. Efektivita a trvalá udržitelnost obchodních modelů ustoupila do pozadí, jak potvrzuje i aktuální studie. Tento vývoj je ale přeci jen problematický: spotřeba zdrojů se v posledních letech ztrojnásobila, počet ohrožených druhů stoupá, klimatická krize není na ústupu a biodiverzita klesá.

Pro další úspěch na trhu i u klientů a zapojených stran se musí organizace vypořádat s otázkami trvalé udržitelnosti, cirkulární ekonomiky, odpovědnosti a rovného zaházení atd.

Organizace, které vsadily na systém řízení životního prostředí, energetický management a na vzdělávání v těchto oblastech, jsou schopné lépe určit kritické faktory, zhodnotit jejich dopady a definovat současný postoj vůči životnímu prostředí. Díky tomuto propojenému vnímání příčiny a následku vznikají nové, inovativní a cirkulární technologie i modely – pro dobro životního prostředí.

 

4. Zajištění kontinuity na prvním místě.

Při naplnění těch nejčernějších scénářů může Řízení kontinuity podnikání (Business Continuity Management) pomoci vedoucím pracovníkům i celým týmům tím, že nedojde k přerušení schopnosti organizace dodávat, popř. když nastane její neschopnost dodávat, rychle situaci napravit. Dále mají být podle ISO 22301 a přístupu založeném na rizicích identifikovány kritické podnikatelské procesy, příp. hrozby tak, aby došlo k zamezení vzniku neschopnosti dodávat či alespoň bylo toto nebezpečí sníženo na minimum včetně zajištění co nejrychlejší reakce a znovuobnovení dodávek. Rizika a možné škody jsou díky uvedenému přístupu minimalizovány.

Vždy musíme mít na paměti: včasné rozpoznání souvislostí, integrace a propojené myšlení. A děj se, co děj, proměnit kritické faktory v šance!

Webinář v němčině zdarma 15. září 2020 (16:00) nebo 27. října (10:00) – Management trvalé udržitelnosti – klíčová kompetence budoucnosti