Bezpečnost práce

»Detail

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Situace na poli pracovní bezpečnosti a BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je ovlivněna mnoha faktory, např.: šířením nových technologií. Nové technologie vytvářejí nové přístupy k práci a mění charakter nabízených pozic. Věk výdělečně činných osob se také mění. Díky globalizaci mohou být zdravotní rizika a nebezpečí, která byla dříve na míle vzdálena, šířena celosvětově ve velmi krátkém časovém úseku. Pokud chceme chránit zdraví našich zaměstnanců a zajistit ekonomickou sílu a konkurenceschopnost, musí proaktivně čelit těmto výzvám. Systémy managementu bezpečnosti podporují preventivní akce a pomáhají překonávat výzvy spojené s bezpečností.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Situace v oblasti ochrany práce a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví) je ovlivněna mnoha faktory ...
 

»Detail

Management ochrany zdraví a bezpečnosti

 

Systém managementu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si klade za cíl ochranu zaměstnanců a jejich okolí před událostmi ohrožujícími zdraví. Vysvětluje specifické procesy a postupy řízení, které společnost zavedla v rámci prevence nebezpečných incidentů a zmírnění jejich dopadů.

Management ochrany zdraví a bezpečnosti zahrnuje následující body: společnost a zaměstnanci, identifikace a vyhodnocení nebezpečných událostí, monitoring procesů, bezpečnou realizaci změn, plánování první pomoci, vyhodnocení způsobilosti managementu BOZP a jeho systematické revize.

Díky zvýšené angažovanosti společností v otázkách bezpečnosti při práci v posledních letech, zaznamenaly společnosti pokles pracovních úrazů. Smluvní dodavatelé provádějící nebo pověření technickými službami nyní očekávají takovéto bezpečnostní snahy.

Management ochrany zdraví

Systém managementu Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si klade za cíl ochranu zaměstnanců a jejich ...

VÖSI body za vzdělávání qualityaustria

Nyní jsou všechna prakticky orientovaná školení qualityaustria týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, právních aspektů stejně jako požární a environmentální ochrany doplněna o VÖSI body (“Verband österreichischer Sicherheits-Experten” – Sdružení rakouských bezpečnostních odborníků). Za určitý počet VÖSI bodů (= body za další vzdělávání), mohou naši zákazníci získat Certifikát dalšího vzdělávání.

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

ISO 45001

SCC (Certifikát bezpečných dodavatelů)

SCP (Certifikát pro agentury práce)

AUVA-SGM (Systém managementu bezpečnosti a zdraví pro pracovní rizika podle Rakouských sociálních pojišťoven)

NOVÝ Fokus audit pro právní jistotu v BOZP

 

Školení a personální certifikace

Kurzy

Specialista řízení rizik

Série kurzů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Série kurzů pro operativní vedoucí pracovníky SCC

Online workshop ISO 45001 v praxi

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.