auditor ISM

Kurz obsahuje nejdůležitější právní předpisy, metody pro přípravu, provedení a vyhotovení zprávy z auditu stejně jako komunikační dovednosti pro vedení rozhovorů a věcné zpracování poznatků auditu. Předpokladem účasti na kurzu Auditor je certifikát dokládající základní znalost managementu řízení bez ohledu na jeho zaměření. Certifikát je vystavován v rámci základních kurzů dle jednotlivých oborů.

Auditoři disponují kompetencemi pro auditování, zhodnocení, interpretaci a stanovení neshod podle právních norem, nalezení potenciálů pro zlepšení a vedení správné dokumentace. Kromě toho ovládají podstatné techniky pro vedení rozhovorů a pohovorů. Dále mají kompetence a praxi podle ISO 19011, aby mohli provádět interní a externí audity.

Platný certifikát ISM Quality Austria, pro který je základ:

Manager kvality

Manager kvality ve zdravotnictví

Manager kvality se zaměřením na bezpečnost potravin

Manager kvality se zaměřením na zdravotnické produkty

Manager životního prostředí

Manager životního prostředí se zaměřením na energetiku

Manager pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Manager rizik

Manager rizik ve zdravotnictví

Business Continuity Management manager

Manager společenské odpovědnosti a trvalé udržitelnosti

Manager pro oblast hygieny

nebo EOQ certifikát z výše uvedených oblastí

Vedoucí zaměstnanci a jejich podřízení, kteří chtějí hodnotit a zlepšovat systémy řízení bez ohledu na obor, strukturu a velikost společnosti.

ISO 9001

Příprava auditu, otázky u auditu a checklisty

Provádění auditu

Vyhotovení zprávy z auditu

Správná formulace neshod a potenciálů pro zlepšení

Metody audity

Komunikace a technika kladení otázek

2 případové studie s řešením

Školení

Délka Refreshing ISM/IA
2 dny, 09.00 - 17.00 hod.

Účastnické poplatky (bez DPH)
12.900 Kč

Závazná přihláška emailem.

Zpět na integrované systémy řízení.

Termíny

23. - 24. 2. 2017

1. - 2. 6. 2017

9. - 10. 11. 2017

in-house forma: dle dohody