Audit práce a rodina

Audit Práce a rodina je konzultačním nástrojem pro společnosti, neziskové organizace a veřejné instituce, které chtějí speciálně rozvíjet jejich zájem o rodinu, aby mohli těžit z pozitivních ekonomických aspektů. V dnešní době ke skloubení práce a péče o rodinu velkou výzvou jak pro rodiče, tak pro zaměstnavatele. Zároveň přináší pozitivní přístup k této problematice velké příležitosti pro všechny zapojené. Jakmile jsou pracovní podmínky přátelské i k rodině, zvýší se motivace zaměstnanců u jejich loajalita, budou ještě více věrní své společnosti. V ekonomických měřítkách firemní politika věnující se i rodině bude mít pozitivní dopady na zisky společnosti. Audit Práce a rodina je kvalifikovaným a vyspělým nástrojem nabízejícím společnostem příležitost k identifikování a hodnocení pracovního prostředí vzhledem k rodině a tím zvýšení jejich profitu bez ohledu na jejich velikost nebo oblast působení. Společnosti a organizace, které implantují Audit Práce a rodina získají Rakouskou pečeť kvality od Ministerstva financí, práce a rodiny. Quality Austria jako spolupracující partner poskytuje zkušené auditory a hodnotitele.

- větší motivace zaměstnanců

- větší věrnost společnosti a rovněž i produktivita

- snížení stresu zaměstnanců

- snížení množství absencí a redukce fluktuace

- větší konkurenceschopnost

Více informací na stránkách: www.familieundberuf.at

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

Nezávislý auditor zkontroluje procesy interních auditů. Na základě úspěšného dokončení získá společnost základní certifikát. Po 3 letech dojde k novému hodnocení aktivit pro podporu slučitelnosti rodinného a pracovního života. Po úspěšném hodnocení získá společnost certifikát Práce & Rodina na další tři roky.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.

V rámci auditu Rodina a práce je hodnocena přátelskost vůči rodině pomocí základních kritérií. Tento seznam kritérií zkoumá deset hlavních kategorií podstatných pro prorodinnou firemní politiku:


1. pracovní hodiny 
Flexibilní úprava pracovní doby a dovolené. 

2. pracovní náplň a její organizace 
Flexibilní organizace úkolů, samostatně fungující týmy nebo různorodé obsazování míst.

3. pracoviště 
Flexibilní výkon práce, práce z domova nebo sdílená pracovní místa.

4. informační a komunikační politika 
Publikování a komunikace prorodinných iniciativ v interních sdělovacích prostředích, konzultace, semináře, projektové skupiny a definice cílů.

5. leadership 
Podpora vedoucích pracovníků v prorodinných iniciativách.

6. rozvoj lidských zdrojů 
Stejná práva pro zaměstnance s dětmi i bez nich, prorodinná kvalifikační kritéria, uznání a podpora klíčových znalostí.

7. složení mezd a finanční benefity
Vhodné pro potřeby rodin stejně jako speciální bonusy, slevy na vybrané produkty, benefity také pro rodinné příslušníky. 

8. doprovodné služby pro rodiny 
Podpora organizace v organizaci rodinných úkolů jako je koordinace pomoci v domácnosti, správcovské služby, hlídání dětí.

9. speciální rysy společnosti 
Iniciativy se specifickými výstupy pro společnosti. Všechny relevantní iniciativy budou zhodnoceny a brány v potaz v rámci auditu.

10. datové modely společnosti a personálu
Pro zajištění měření konkrétního úspěchu prorodinných opatření, je v auditu brán zřetel také na data týkající se personálů jako míra fluktuace, nemocnost a osobní náklady.

Pro více informací a vypracování nabídky nám napište.