Akreditace a registrace

Akreditace pro certifikace systémů řízení

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17021-1 dle rozhodnutí rakouského Ministerstva pro digitalizaci a hospodářství (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) o akreditaci v souladu s § 3 akreditačního zákona (Akkreditierungsgesetz 2012).

Akreditace pro certifikace osob

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17024 dle BGB. III č. 369/2008 (BGBl. – Bundesgesetzblatt – federální věstník právních předpisů).

Akreditace pro certifikace produktů, procesů a služeb

podle ÖVE/ÖNORM EN ISO/IEC 17065 dle nařízení GZ BMDW-92.716/0152/12/2013.