5 kroků k certifikaci podle revize

thumb

Quality Austria spolupracuje od samého začátku na revizi norem. Víme, co vás může trápit a jak nejlépe při certifikaci podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 postupovat krok za krokem.                                                                                                 

5 základních kroků, jak na to:

1. podívejte se a pochopte danou normu

Standardy obsahují nové koncepty a názvy, ale jsou stále na základě stejné struktury. Právě stejný základ napomáhá nejen vylepšení vašeho nastaveného systému, ale zároveň i snadnější integraci. Pro kompletní porozumění se podívejte na přílohy a úvody k daným normám, protože zde můžete nalézt vysvětlení k nejasným bodům. Nebo se účastněte jednoho z našich seminářů či webinářů věnovaných revizi norem.

 

2. vyberte nejdůležitější témata a využijte je pro další rozvoj nastaveného systému

Vyhodnoťte, která témata mohou přinést největší přidanou hodnotu vaší společnosti. Často se jedná o problematiku rizik a příležitostí stejně jako dalších otázek spojených s fungováním společnosti (např.: business plan, plánování, hodnocení znalostí a kompetencí). Definování klíčových témat je důležité pro obchodní růst i zákaznickou spokojenost.

 

3. určete moment, kdy přejdete na nový standard

Kdy budou nové požadavky normy realizovány? Který moment je pro přechod na novou normu nejlepší? Proberte možnosti přechodu na nový standard s vaším auditorem, naším zákaznickým centrem nebo jedním z našich expertů – budeme vám asistovat při každém potřebném kroku a rozhodnutí. V tomto bodě rozhodování musíte brát v potaz lhůtu 3 let pro zavedení nového standardu od jeho publikace.

 

4. udělejte delta analýzu

Již jste integrovali velké změny do vašich procesů. Ujistěte se, že splňujete všechny požadavky stanovené přechodem na novu normu. S tím vám jednoduše pomůže „delta analýza“ neboli analýza pomocí porovnání a vyhodnocení. S delta analýzou vám pomůže také váš auditor či expert z oboru.

 

5. proveďte interní audit a vyhodnoťte zralost a soulad systému řízení

Provedli jste všechny změny a přizpůsobili procesy nové normě? Je čas provést interní audit, který vyhodnotí efektivitu nového systému. Pomocí interního auditu můžete také zkontrolovat, že všechny požadavky nové normy jste řádně integrovali a splňujete její podmínky.