5 důvodů pro zavedení Managementu Business Continuity

thumb

Organizace se nyní po zkušenost s pandemií COVID-19 nachází na prahu nových začátků a balancování uplynulého období, které většinu z nás nemile překvapilo. Situace a fungování organizací i společnosti se vrací do původních kolejí, ale často si klademe a slýcháme otázku, jak být příště lépe připraveni?

Jednou z možností, co můžeme učinit již nyní, je správné nastavení a fungování systému managementu kontinuity podnikání dle ISO 22301, anglicky označovaném Management Business Continuity System (BCMS). Podívejme se, proč vůbec nad BCM uvažovat a k čemu je investice do BCM dobrá?

1. Ochrana a udržitelnost organizace

Díky nastavení procesů a jasně definovaných odpovědností, vypracování akčních plánů a postupů je organizace lépe připravena na výskyt nečekaných událostí a dalších incidentů. To jí činí flexibilnější a více reakceschopnou, takže nedochází k narušení její schopnosti dodávat dále výrobky a služby. Organizace je tak chráněna nejen po ekonomické stránce, ale i s ohledem na její reputaci, což jí činí dlouhodobě udržitelnou.

2. Objektivní vyhodnocení pozice a rizik

Při aplikování systému managementu kontinuity podnikání organizace vyhodnocuje svoje slabé a silné stránky včetně z toho vyplývajících rizik. Na základě zjištěných informací si organizace lépe uvědomuje svoji pozici a přednosti, ale i případnou zranitelnost a dokáže s nimi lépe v budoucích krocích pracovat. To ji činí na závěr silnější a sebejistější.

3. Zvýšení důvěryhodnosti vůči partnerům a třetím stranám

Ať již zákazníci, odběratelé, dodavatelé či další články v dodavatelském řetězci, ti všichni mají větší důvěru ve společnosti se zavedeným managementem business continuity, díky němuž nemají obavy z výpadků dodávek zboží ani služeb. Protože i jen jeden jediný narušený článek v rámci dodavatelských řetězců znamená neschopnost produkce a poskytování služeb pro všechny ostatní. V současném globalizovaném světě je jistota pokračování dodávek jednou z hlavních priorit a pro společnosti se zavedeným BCMS je tento velkou konkurenční výhodou.

4. Podpora důvěry a loajalitu zaměstnanců

Zaměstnanci mají větší důvěru v organizace se zavedeným BCMS, a to především z toho důvodu, že plynulost fungování, i v případě nečekaných nehod a incidentů, znamená i pro ně pokračování jejich zaměstnání, a tedy větší jistotu zachování jejich příjmu. Následkem čehož mají zaměstnanci také zvýšenou loajalitu vůči svému zaměstnavateli.

5. Jistota právního souladu

Organizace mající fungující a správně nastavený systém managementu kontinuity podnikání mají díky zavedeným procesům a plánům jistotu plnění právního souladu, neboť ten je jedním ze základních stavebních kamenů pro bezproblémové a nerušené fungování společnosti. Význam právního souladu narůstá především v evropském prostoru spolu s otázkou kybernetické bezpečnosti a zajištění bezpečnosti dat.

Skvělým nástrojem pro hodnocení a přípravu je jednodenní Business Continuity Scan, díky němuž získá vaše organizace základní rámec a ty nejdůležitější informace ohledně managementu business continuity. Business Continuity Scan je jedinečným nástrojem expertů qualityaustria, který pracuje s počáteční evaluací rizik na bázi maticového hodnocení.

Budoucnost přeje připraveným, využijte tuto dobu jako přípravu na další možné nečekané události už teď.

Máte další otázky ohledně systému managementu kontinuity podnikání dle ISO 22301 nebo Business Continuity Scanu? Pro další informace a vypracování nabídky nám napište nebo nás kontaktujte přes poptávkový formulář.