26. qualityaustria fórum ONLINE

thumb

Improvizace = nová dokonalost? 26. qualityaustria fórum

Vesmír, nekonečný prostor, nové výzvy a fungování. To je dobrodružství Quality Austria, která se vydala se svou silnou posádkou na cestu budování změn a důvěry.

Deník kapitána: "Digitální deník č. 30: Na tuto hvězdnou dobu je zjevně příliš teplo. Všiml jsem si, že potřeba bezpečnosti a jasnosti na palubě neustále roste. Díky důvěře členů posádky v mé vedoucí schopnosti se chystáme objevit nové modely transparentnosti a důvěry. Naše umění transformovat se, naše odvaha riskovat a týmová práce posledních let se vyplatily a toužíme předat naše zkušenosti a znalosti dalším generacím.“

 

Improvizace vs. aktivní plánování

Bez ohledu na nové výzvy a neustále se měnící okolnosti, jedna věc musí zůstat stále stejná: kvalita i kvantita produktů i služeb, kterou očekávají zákazníci a další zainteresované strany. V této turbulentní době, která často připomíná divokou jízdu po rozbouřeném moři, představují systémy řízení jistotu, díky níž můžeme dosahovat stabilnějších cílů.

Stejně jako se svět mění pro organizace všech velikostí a zaměření, mění se také pro systémy řízení. Trendy mají totiž přímý vliv nejen na kvalitu, na potřeby a očekávání zákazníků, ale i na samotnou interakci procesů. Stávající struktury a pracovní postupy již často nesplňují požadavky dynamické budoucnosti.

V současnosti se v centru dění ocitají především flexibilní formy práce. Všichni se stáváme stále lepšími a lepšími mistři improvizace, kteří umí rychle reagovat na nové a nepředvídatelné události. Zásada proaktivního agilního vedení dává smysl: v krátkodobém horizontu se krok za krokem snažit dosáhnout požadovaného cíle, a to pomocí neustálého zkoušením nových metod, nástrojů i procesů.

Vše musí být „Fluid, Smooth & Digital

Jednoduchá, uživatelsky přátelská, rychlá a digitální řešení jsou stále důležitější. I s ohledem na zranitelnost a rizika omezení fungování je pro sebetransformaci důležité být odvážný a vydat se na cestu, i přes často nejistý výsledek. Nesmíme se bát neúspěchu a kráčet vpřed, abychom společné dokázali dosáhnout cíle.

Nové technologie pomáhají kromě zvyšování transparentnosti a dohledatelnosti, i s navrhováním individualizovaných a trvale udržitelných řešení. Základ bezpečné a jasně vytyčené cesty ale tvoří dokumentované informace, a to nejen kapitánské deníky, jen díky nim totiž získáme možnost zpětného trasování a bezpečného jednání.

Zjistěte na vlastní kůži, co to znamená pro každodenní praxi bývalé instruktorky kosmonautů. Bývalý tajný agent nám zase ukáže, jak důležité je být přesvědčen o správnosti dané věci a schopnosti podniknout určité kroky bez zbytečných složitostí. Jejich neotřelý přístup nám poskytne nový pohled na lidskou psychiku.

Vítejte na palubě a staňte se součástí naší perspektivy budoucnosti za 10 let!

  • • Co nás čeká v následujících 10 letech a dále?
  • • S jakými výzvami musíme počítat a jak se s nimi vypořádat?
  • • Jak zajistit, abychom v běžné praxi zvládli efektivně plánovat a jednat namísto neustálého improvizování?

Těšíme se na online setkání!


Program 17. 3. 2021

9:45 Přivítání

10:00 Zahájení 26. qualityaustria Fóra

10:10 Úvodní slovo: Kapitánský deník – významná rozhodnutí Konrad Scheiber, jednatel Quality Austria

10:40 Schopnost reagovat – klíčová kompetence IMS Eckehard Bauer, MSc, prokurista pro oblast Business Development BOZP, kontinuity podnikání, řízení rizik, compliance a dopravy, Quality Austria

11:00 Budoucnost je proaktivní změna DI Axel Dick, MSc, prokurista pro oblast Business Development životní prostředí a energie, CSR, Quality Austria

11:20 Přestávka

11:35 Fluid, digital, smooth – jízda na vlně změn Dr. Franz Peter Walder, partner qualityaustria Netzwerkpartner, člen představenstva

11:55 Kvalita 2030 – co to pro nás znamená? Mag. Dr. Anni Koubek, prokuristka pro oblast inovací, Business Development certifikace kvality, Quality Austria

12:15 Od dokonalosti k excelentnosti – kvalita v prostoru Laura Winterling, fyzička, bývalá instruktorka astronautů (ESA)

13:00 Přestávka

13.30 Zahájení odpoledne

13.35 Vidím do Tebe! Umění číst v lidech Leo Martin, bývalý tajný agent, kriminalista

14.25 Závěrečné slovo Konrad Scheiber, jednatel, Quality Austria

14.40 Předpokládaný konec

Moderátorka: Nina Kraft, ORF


Cílová skupina

  • • vedoucí pracovníci a statutární zástupci
  • • reprezentanti systému řízení kvality, životního prostředí, BOZP, energetického managementu a řízení rizik
  • • personalisté
  • • interní a externí auditoři
  • • poradci a
  • • zástupci médií

26. qualityaustria fórum se bude konat 17. 3. 2021 ONLINE v německém jazyce. Přihlášky a další informace na rakouských stránkách qualityaustria.com