Quality Austria

Quality Austria je vedoucí rakouskou společností pro certifikaci systémů a produktů, hodnocení a posuzování, vzdělávání a personální certifikace. Mezinárodní partner pro služby týkající se integrovaného systému řízení založeném na managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti a BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) až po otázky business excellence (kvality podnikání).

QualityAustria nabídka služeb