Společenská odpovědnost

»Detail

Společensky odpovědné a souciálně odpovědné řízení společnosti vyžaduje systematický přístup k otázkám diskriminace, odměňování, dětské práce a dalších, nejen ve výrobě, ale i v dalších segmentech hospodářství.

Zákazníci a spotřebitelé chtějí záruku, že produkty, které nakupují, vznikají v přijatelném pracovním prostředí. Při dosahování úspěchu na mezinárodních trzích se u velkých nadnárodních společností prosazuje nová strategie postavená na udržitelném rozvoji lidských zdrojů.
Společnosti také zvažují míru rizika, pokud by dodavatelé nesplňovali základní požadavky týkající se pracovních podmínek zaměstnanců, protože v takovém případě by se jejich jméno stalo velmi rychle terčem veřejné kritiky ohrožující jejich postavení na trhu.

SA 8000 je komplexní mezinárodně uznaná norma pro auditování a certifikaci těchto požadavků. Ty jsou založeny na dohodách a deklaracích nezávislých organizací a sdružení působících celosvětově jako jsou OSN a ILO (Mezinárodní organizace práce).

Podstatou těchto standardů je přesvědčení, že v podstatě všechny pracovní podmínky mohou být uvedeny do souladu s obecně uznávanými a přijatými lidskými právy a vedení organizace za toto musí nést zodpovědnost. To potvrzuje i certifikace podle SA 8000, tedy dodržování minimálních sociálních standardů v místě výroby.

Certifikace systému sociální odpovědnosti podle SA 8000

Společensky odpovědné a souciálně odpovědné řízení společnosti vyžaduje systematický přístup k otázkám diskriminace, odměňování, dětské práce a dalších, nejen ve výrobě, ale i v dalších segmentech hospodářství.

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

SA 8000
ISO 26000 (Corporate Social Responsibility)
Label - Social Integration Enterprise
Audit Work and Family
Audit Family Friendly Community
Validation of Sustainability Reports

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.