Řízení rizik

»Detail

Řízení rizik a bezpečnosti zahrnuje systematický přístup předvídání náhod. Dobře zaměřená a systematická prevence je nejlepší ochranou společnosti za účelem odvrácení způsobených škod a zvýšení šance vyšších zisků. Rizika společnosti zahrnuje rozdíly v ekonomicky silných oblastech a globalizaci zločinnosti. Ochrana vlastní organizace a souvisejícího řetězu dodavatelů, včetně nehod s velkým dopadem, je často podceněna.  Hlavním úkolem pro management každé organizace je najít odpovědi a řešení těchto problémů.

Dobře zaměřená a systematická prevence je nejlepší ochranou před poškozením společnosti. Systémy řízení rizika a bezpečnosti (Business Continuity Management – BCM) jsou zaměřeny na preventivní bezpečnost společnosti. Integrované systémy řízení přistupují k následujícím klasických systémům dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS,atd. a vytváří základ pro sérii kurzů, zaměřených na operační metody a nástroje při aplikován ítěchto znalostí.

Riziko a Bezpečnost

Řízení rizik a bezpečnosti zahrnuje systematický přístup předvídání náhod. Dobře zaměřená a systematická prevence je nejlepší ochranou společnosti za účelem odvrácení způsobených škod a zvýšení šance vyšších zisků. 

»Detail

Série kurzů Courses Risk Management a Business Continuity Management je založena na přístupu k integrovanému systému řízení a zahrnuje souvislou metodiku o způsobilosti a kompetenci k zavedení tohoto systému.

Série kurzů  Courses Risk Management and Business Continuity Management (BCM) je vytvořeno tak, aby v středu zájmu byla výkonná část systému řízení v spojení s standarty a regulacemi. Zároveň praktické a ověřené nástroje jsou důležitým přínosem pro prokázání, že v každé společnosti je prostor a možnost využití pro pracovní nasazení.

Kurzy si dávají za cíl soustředit se na předání znalostí operačních metod  a nástrojů, které mohou být převedeny do akce ihned po kurzu. Především se jedná o metody pro zpřístupňování a kontrole rizik, která je vylepšena integrací nových perspektiv. Kurzy jsou specificky koncipovány pro operátory ve všech funkčních zařazeních v společnosti. 

Kurzy na poli BCM

Série kurzů Courses Risk Management a Business Continuity Management 

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

Business Continuity Management - ISO 22301
ISO 31000
ISO 28000
Risk Assessments
ISO 31010
BS 25999 Business Continuity Management (BCM)
New BSI-Standart 100-4

 

Školení a personální certifikace

Kurzy

Posuzovatel rizik
Specialista řízení rizik

V současné době nenabízíme žádné otevřené kurzy v této oblasti. Rádi Vám nabídneme individuální školení přímo u Vás ve firmě, poptávku zašlete na e-mail: office@qualityaustria.cz

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.