Kvalita

»Detail

Management kvality - ISO 9001

ISO 9001 umožňuje poskytovat služby a produkty společnostem po celém světě bez ohledu na jejich velikost a zaměření. Standard kvality zajišťuje, že služby a produkty splňují mezinárodní požadavky. Zavedený management kvality slouží také ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zlepšení interních procesů. Po celém světě zavedlo již více než milion společností tento mezinárodní standard a čelí jeho požadavkům.

Management kvality- ISO 9001

ISO 9001 umožňuje poskytovat služby a produkty společnostem po celém světě bez ohledu na jejich velikost a zaměření.

»Detail

Benefity pro zákazníka

Existuje mnoho důvodů a argumentů ve prospěch zavedení managementu jakosti dle norem ISO 9001:

  • Prokazatelná kontrola managementu kvality podle mezinárodního standardu a tím zajištění procesů ve společnosti
  • Skutečná příležitosti pro zvýšení orientace na zákazníka a jeho spokojenosti
  • Snížení množství stížností, úspora nákladů, zvýšení efektivity a právní jistoty
  • Trvalé zaměření na procesy a jejich zlepšování, díky tomu dosažení snížení množství procesů a skrytých nákladů
  • Podpora firemního rozvoje, interní komunikace, motivace a odpovědnosti zaměstnanců
  • Úspěšná certifikace vede v mnoha oborech k možnosti zalistování do seznamu dodavatelů a zlepšení image společnosti
  • Dobrý základ pro společnosti, které čelí dalším požadavkům daného oboru nebo jiným (životní prostředí nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
  • Zvýšení hodnoty společnosti
  • Dobrý základ pro společnosti usilující o Business Excellence

Benefity pro zákazníka

Existuje mnoho důvodů a argumentů ve prospěch zavedení managementu kvality dle normy ISO 9001:

Certifikace, posouzení a hodnocení systému

ISO 9001

Hodnocení stavu pro implementaci požadavků podle ISO 9001:2015

ISO 14644ff (Čisté prostory)

ISO 10002 (Management kvality – Spokojenost zákazníků – Směrnice zpracování stížností)

ISO 10006 (Směrnice pro kvality management projektů)

ISO 10015 (Směrnice pro trénink)

NOVÉ Fokus Audit personifikovaný a zaměřený dle zákazníka na zhodnocení specifické oblasti

NOVÉ Fokus Audit BEST-Check (lepší, efektivnější a rychlejší hodnocení)

NOVÉ Fokus Audit zhodnocení oblasti marketingu a obchodu

Školení a personální certifikace

Kurzy

Revize normy ISO 9001:2015

In-house vzdělávání

Qualityaustria nabízí všechny série kurzů, jednotlivá školení, semináře a obnovovací kurzy (refreshing) také jako in-house variantu.