Quality Austria

Quality Austria, mezinárodní vzdělávací, certifikační a hodnotící společnost, která vznikla seskupením čtyř samostatných organizací působících na evropském trhu po několik desetiletí. Jsou to ÖQS - certifikační a hodnotící autorita systémů řízení, ÖVQ - vzdělávací organizace a certifikace osob, ÖQA - společnost pro hodnocení produktů a služeb AFQM - člen zabývající se evropským modelem pro řízení kvality.

Aktivity společnosti prostupují všemi oblastmi hospodářství, napříč spektrem soukromého podnikání, státní správy a samosprávy. V celosvětovém rozsahu je Quality Austria garantem odbornosti a zárukou uznání.

QualityAustria nabídka služeb